ESIA FUN 2 C52

ESIA FUN 2 C52

March 28th 2012 | ESIA
Spec ESIA FUN 2 C52 Bentuk Stylish, Keypad Qwerty Kapasitas 100 SMS 65K Layar Warna lebar 1.8 inch Phonebook
ESIA FUN C55

ESIA FUN C55

March 28th 2012 | ESIA
Fitur Utama • Bentuk Stylish • Keypad Qwerty • 65K Layar Warna lebar 2.2 inch •